Leekedichtjes

XXIV Monisme

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Driemaal heb ik ’t Boek verslonden,
  Veertien dagen lang geloofd:
’t Groot Raadsel is gevonden,
  Schoon ’t mij duizelde in het hoofd.
Toen – liet ik mijn vleuglen hangen,
  Als een vliegje voelde ik me in
’t Onontkoombaar web gevangen
  Van een ijslijk groote spin;
’k Voelde levend mij verslinden
  Door dien machtigen Monist ....
En zoo ’k hier mijn heil moest vinden
  Waar ’k nog liever Dualist!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.