Leekedichtjes

XXV Nimium nocet

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

  ’t Is prachtig, konsekwent!  Ge ontwikkelt ons uw leer,
O meester in de kunst, met klemmende bewijzen;
  En eischt geloof!  Gijzelf hebt geen bezwaren meer,
  Ja, ’t schijnt wel of gij ’t weet, net als onz’ lieve Heer, –
    Maar dit juist doet mijn twijfel rijzen!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.