Leekedichtjes

XXVIII Theologus triumphans

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Groote geest! van menig boei
  Hebt ge ons trouw bevrijd
Man van hart en hoofd vol glans!
  Nu, daar ge in zoo menig strijd
  Koning en verwinnaar zijt,
Smeed geen nieuwe boeien thans
  Voor uw volk, uw tijd!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.