Leekedichtjes

XXIX Mihi constat

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Daar wordt eensklaps de strijder opgenomen in de rij der Theologiae professores. Mihi Constat (bij mij staat het vast) klinkt het uit de wolk, en de stem der profetie roept ons vertroostend toe:
„Vindt mijne methode ingang, dan houden alle twisten weldra op, enz.”
Dr. Pierson. „Een programma van theologisch onderwijs” Gids, Oktober 1859.

Bravo! dat ’s orakeltaal!
  Dat klinkt recht professoraal!
Dat zijn weer de goede zeden
Van een vijftig jaar geleden!
  Grote Goôn! zoo je ook niet meer
Wist, besliste en profeteerde
  Dan een zeer geleerde heer –
Waarvoor was je een hooggeleerde?


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.