Leekedichtjes

XXX Geven en nemen

Gratio Inauguralis

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Kritiek mag alles onderzoeken,
  Want grensloos is haar rechtsgebied,
Zelfs de’ inhoud der gewijde Boeken –
  Alleenig maar ’t kritiekste niet.


Men heeft getracht in deze vier regels den inhoud weer te geven – verkort, doch juist – van Dr. J.J. Doedes Oratio de critica studiose a Theologis excercenda Traj. ad. Rhen 1859.

[Leekedichtje XXXI: Nabetrachting van gemelde oratie] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.