Leekedichtjes

XXXI Nabetrachting van gemelde oratie

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Van mij zult gij nooit de onwetenschappelijke bewering hooren: dit of dat is onmogelijk.
Dr. Doedes.

  Men vraagt: hoe een scherpzinnig man
  Zoo iets onnoozels zeggen kan? –
Hij wil ons, in zich–zelf, bewijzen, naar ik gis,
  Dat waarlijk niets onmooglijk is.


1859

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.