Leekedichtjes

XXXVI Sancta Theologia

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Scherts ik met ú, ’t is in ’t gelooven
  Dat gij de ware schat niet zijt,
En dat gij geven kunt noch rooven
  Wat eeuwig mij het hart verblijdt.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.