Leekedichtjes

XLVI Een geloovige

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

  Uit de neevlen zal de Dag
    Eenmaal zeker rijzen.
  Schoon niet ik hem groeten mag –
’k Zal er eeuwig God voor prijzen:
  Dat ik op mijn aardschen tocht,
Onder weemoed, scherts of lijden,
Met een hart voor al wie strijden,
  Steeds  naar ’t hoogste zoeken mocht.


1859

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.