Leekedichtjes

XLVII Het absolute

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Den Heer J. A. Th–m.

–Wort, soo doende, niet de theologie tot scepticismo ten voeten wte, Dat in den – „leeckedichies” geheel den draeck steeckt mettet absolute?
Claegh ende Vraeghliedt, enz.

Hoe nu? ik zou den draak met ’t Absolute steken?
  Verkondigt ge, o mijn Vriend, in schalke rijmlarij; –
Neen, ’t Absolute juist, veeleer, steekt, welbekeken,
  Op onderscheiden wijs, den draak met u en mij!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.