Leekedichtjes

XLVIII Geen Pilatus

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Wat is waarheid! – riep Pilatus,
        En voorwaar, wel meer dan een,
Die, na Christus ijdlen Richter,
        ’t Woord herhaalde hier beneên.
Des nog scheld hem geen Pilatus! –
        Wat dit woord tot zonde maakt,
’t Is alléen de toon en de uitdruk,
        ’t Is de wufte mond die ’t slaakt.
Soms van uit de ziel des strijders
        Berst ’t als een vuurge beê,
Als een traan vol diepen weemoed
        En – het vroom geloof schreit mee.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.