Leekedichtjes

XLVIX Tout chemin mène à Rome

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

     Men zegt: de strijd
     Van onzen Tijd
 Voert zoetjes ân, naar – Romen.
Straks moe van de’ onbesliste slag,
De’ onvruchtbren kamp, den heeten dag,
Gaan wij, in de armen van ’t Gezag,
 Weer rusten, biechten, droomen!
     Ai, welk een gril!
     Profeet, zwijg stil!
     ’t Kroost van April
 Blijft eeuwig Rome vloeken.
Eer wordt Sint–Peters stoel verbrand,
Eer ooit een volk... zóó protestant!
 Daar rust en heil gaat zoeken!


     Zoo boud niet, man!
     Al rilt ge van
 De heilge Pantoffel,
Pas jij maar op voor de oude kous
Van de een of andren kleine Paus,
 Daar zijn er velen – stoffel!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.