Leekedichtjes

LIII Ketterij

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

De ketterij, die, zegt men st_nkt –
Een woord dat niet welluidend klinkt! –
       Doch ik voor mij
       Houd ketterij
Juist voor het zout der maatschappij,
Die, zonder haar, lang waar’ ten roof
Van Heerschzucht, Domheid, Bijgeloof.
Slechts, waar ze onzeedlijk wordt, daar is
Ze mij een st_nkende Ergernis!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.