Leekedichtjes

LXI Wetenschappelijke ontwikkeling

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

    Zij hebben saam gekonjugeerd,
        Gedeklineerd,
Hun namen in de bank staan door elkander;
    Zij kwamen school steeds even te laat,
      Zij deden samen kwaad
En de een schreef pensa voor den ander.
   Ze zijn van de eigen slanke leest,
       Op menig feest,
       Met éénen geest
       Verliefd geweest.
Zij deelden saam hun lief en leed, zelfs hun sigaren
      In hun Latijnsche jaren!

Nú zonder schroom, zonder schaamte of ontzag
       Deklineeren
       Deze heeren
Elkanders talenten, moreel en gedrag;
       Benijden,
       Bestrijden,
     Verkoopen, verraden
Elkander in ’t duister met woorden en daden!
 Want beiden maken naam in de eigen wetenschap,
Maar de een heeft in het spoor des anderen gereden,
 Daar kwam verschil, niet zonder reden;
  ’t Ving aan met vriendelijk gekrab,
  Maar steeg allengs van trap tot trap...
Dat grijpt elkander nu in ’t hart en in de haren...
Och, of ze nog maar weer (in ’t klein) kwâjongens waren.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.