Leekedichtjes

LXII Histoire contemporaine

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Wat een leven, wat een leven,
  Toen Deel I verscheen in ’t licht!
Op de Beurs zelfs werd gekeven
En een noodkreet aangeheven;
  Ja door al dat nieuwe Licht
  Was de Effectenhoek ontsticht
Maar nog wacht je een deel of zeven;
  En in ’t versche strijdgewoel,
  Is voorlang de heele boel
Reeds vergeten en vergeven!

In 1853 begon Dr. Meijboom met de uitgave van Leven van Jezus at, regelmatig voorgezet, nog niet voltooid is.

Groot gerucht in den lande bij de verschijning van dit werk! Herinnert ge u niet? Wat al opspraak en ergernis verwekte, o.a. des Schrijvers beschouwing van het verhaal der verheerlijking op den Berg! Maar sedert is er vrij wat meer, ook vrij wat anders voorgevallen op godgeleerd gebied, en het (betrekkelijk) nieuwe van 1853 is in 1860 reeds tamelijk verouderd. – Het „snel verloop der dingen” en den rasschen ontwikkelingsgang der nieuwe ideën in de laatste vijf, zes jaren met een sprekend voorbeeld aan te toonen, is ook voornamelijk het doel van bovenstaand versje. Men kan er tevens uit leeren dat het geen tijd is om dikke boeken te schrijven, want meer dan ooit geld het Tempora mutantur, etc.[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.