Leekedichtjes

LXXI Zeker materialisme

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Jan Rap verklaart: Ik ben een chemisch praeparaat.
Vriend Spiritualist, deswegen, maakt zich kwaad;
  Niet ik, mij geeft dit lich; ik dacht al vaak voordezen:
       Wat zou zoo’n smeerpoets toch wel wezen?


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.