Leekedichtjes

LXXV Overwegende argumenten

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

’k Heb met dat nieuwe niets van doen.
Vooreerst, het strijd met ons fatsoen;
En dan, ik heb een vrouw getrouwd,
Die ’t met den Catechismus houdt.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.