Leekedichtjes

LXXX Een aristokratisch tegenstander

(Gefluisterd, doch afgeluisterd

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

„Al die vrijzinnigheid!  ik had er immer tegen!...
’t Is zoo bourgeois; ook mag ik zeggen, door Gods zegen,
  Vóór ’k op mijn ijdlen weg genadig werd gestuit,
Was toch reeds heel mijn hart de Richting togenegen –
           Die zag er zoo fatsoenlijk uit”


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.