Leekedichtjes

LXXXI Gemoedelijke ouderdom

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

  Dat nieuwe is.... voor wie ’t dragen kan!
   Gun mij den vrede, jonge man,
  Ik laat maar liefst die dingen rusten:
   Ik kwam op ’t moeilijk pad van plicht
   Door ’t leven heen, bij ’t oude Licht –
  Al nader blauwen gindsche kusten!
   Een kort geduld.... en beter dan
   Gij hiér weet ik er ’t fijne van!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.