Leekedichtjes

LXXXIX Met schade en schande

Aan?

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Met schade en schande wordt men wijs,
  Jawel! met dien verstande,
Dat met de schade stelle op prijs,
  En God dank’ voor de schande!

Maar wie de scaę zich–zelf verheelt,
  Van schande niet wil hooren,
Wordt door de les, hem toebedeeld,
  Nog dommer dan te voren.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.