Leekedichtjes

XCIII Dilemma

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Verdraagzaam was ik – zeer!  Toen heeft dat volkje mij
         Voor onverschillig uitgekreten;
’k Werd boos, dat spreekt! en nu – nu vragen ze, even vrij:
         Of dat verdraagzaamheid moet heeten?


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.