Leekedichtjes

XCVII Weemoed en hope

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Op de bodem van het leven,
 In de diepte van het hart
Rust de Weemoed
      En de Smart;
Maar de Hope rijst er neven,
 In ’t geslingerd menschenhart.

Tusschen weemoed, strijd en hope
 Vliedt het leven snel voorbij:
Waakzaam, werkzaam
      Wachten wij
Dat het Raadsel zich ontknoope,
 Wat ons korte leven zij.


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.