Leekedichtjes

XCIX De practici

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Durf te leven! kwel u niet
 Met te veel gedachten,
Werk uw werk en zing uw lied
 Onder blij verwachten!

Vroom en vroolijk, frisch en vroeg
 Met de zonne wakker,
Strek uw handen naar den ploeg
 Op den grooten akker!

Blik in ’t rond, doch wijd uw vlijt
 Niet aan ’t spekuleeren;
Vriendje, hebt ge zooveel tijd
 Tot filozofeeren?
Mooi! zoo komt ge juist van pas
 Voor een tal van zaken;
Menig stal van Augias
 Is nog schoon te maken!

Denken doodt en doen verplicht!
 Op! de mensch moet handlen;
Niet staęg met bedrukt gezicht
 Als in droomen wandlen!
Kracht, gezondheid, raad en baat
 Voor uw zielenooden,
Is de’ arbeid, in de daad
 U van God beboden!

Werk en min, ziedaar de troost!
 Bouw een huis op aarde!
Leef en streef voor gade en kroost!
 Kweek de schoone gaarde!
Menig nokkend filosoof
 Wien zijn huis bekeerde
Tot echt–menselijk geloof –
 Dat zijn kind hem leerde!

Wie, uit liefde, een heilgen Plicht
 Hart en hoofd wil geven,
Zal zijn God en vrede en licht
 vinden in het leven;
Meer dan hij die, suf en sip,
 Dag en nacht blijft zoeken
Naar een reedlijk Godsbegrip
 In de nieuwste boeken!


1860

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.