Naschrift

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Naschrift bij Op een vervelend soiré

’k Weet nu een kleinen, vluggen voet,
Wien toch dat muiltje passen moet.
Maar uit bescheidenheid alleen,
Roept de eigenares: foei neen, o neen!
En wip! zij vlood, toen ik verzocht,
Of ik ’t haar dan eens passen mocht!


[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.