Nooit van pas

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Bij ’t zorgen
     Voor morgen
       Vond niemand ooit baat:
     Eerst als ge er vóór staat,
     Dan voelt gij het kwaad;
   En als gij ’t voelt, dan helpt geen raad, –
 Dus: Wijsheid komt steeds te vroeg of te laat.


1858

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.