SAUCE PIQUANTE

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

De dwaas bemint den lof alleen,
   De zoetste zoetigheden
En strooit ge er wat kritiek doorhêen
   Hij ’s boos en ontevreden.

Wel, ’k min den- lof zoo goed als hij,
      Doch meng me Vrij
   Wat kritisch kruid er onder
Uw lof wordt door die specerij
   Slechts eedler en gezonder!

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001