STRIJDLEUZE

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Strijd meę in onzer dagen strijd!
   Maar met uw leven, wandel, werk.
O zeg .... niet wat uw mond belijdt;
O zeg .... niet van wat naam of kerk,
   Maar toon van welken geest gij zijt!

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001