UITKOMST

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

’k Heb aan tafel nooit gezeten
Zonder naar genoegen te eten.
   Nimmer greep ik in mijn tasch,
   Dat ik ganschlijk „platzak” was.
Riep mij ’t zonnetje naar buiten,
’k Had mij nimmer op te sluiten.
   En ’k heb nooit gewandeld, of
   Voor een dichtje vond ik stof....
Liedjes, vrijheid, geld en spijzen —
Zou ik daarvoor God niet prijzen?
(RÜCKERT.)

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001