VASTHI EN ESTHER

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

De trotsche schoonheid meent te staan,
   Te heerschen door haar macht.
Doch zal haar troon en kroon vergaan,
   Zij staat en – valt veracht.

De teêre schoonheid buigt en beeft,
   En spreekt ootmoedig, zacht.
Doch ’t woord dat van haar lippen zweeft,
   Voert koninklijke macht.

Kort bloeit de kroon der hoovaardij,
   En valt in éénen nacht.
Der teedren is de heerschappij,
   Der zwakken is de kracht.
1856

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001