Vreemdelingen

V. Getrouwd

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Zijt gij maar eindlijk eens mijn vrouw,
  Dan zal u de aard benijden!
Wij leven pleizierig en teeder en trouw,
  In ’t feestlijkst verblijden.

Ik zal, mijn lief, mijn lam, mijn ooi,
  Uw nukken als wetten vereeren; –
Maar, kindlief! vind je mijn verzen niet mooi,
  Dan – ga ik separeeren.


1851
((Vrij gevolgd.)

[Genestet pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.