TE BRUGGE IN DE OUDE VADERSTAD

Te Brugge in de oude vaderstad
die eens vol rijke koopmans zat
maar die t nu al ontbreekt
al buiten nog wat waalschen draf
en fransche dwepers ijdel kaf
dat niet als fransch en spreekt
daar eertijds, - o wat bittre schand -
Heer Breydel heeft zijn bijl geplant
in menig waalsche borst
die t duur moest koopen aan zijn wraak
zoo hij in valsche walsche spraak
een woordje reppen dorst.


Guido Gezelle
(1860?)


Toelichting

koopmans = kooplui
die t nu al ontbreekt = aan wie nu alles ontbreekt
buiten = behalve
dat niet als fransch en spreekt = dat alleen maar Frans spreekt
daar = waar
die t duur moest koopen aan zijn wraak = aan wie Breidels wraak duur te staan kwam
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster