DE VLAAMSCHE TALE IS WONDERZOET


De vlaamsche tale is wonder zoet,
voor die heur geen geweld en doet,
maar rusten laat in t herte, alwaar
ze onmondig leefde en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
te monde uitgaat heur vrijen gang!
Wat verruwprachtig hoortooneel,
wat zielverrukkend zingestreel,
o vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit
wanneer zij t al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn, dat,
lijk wolken wierooks, welt
uit uw zoet wierookvat!


Guido Gezelle


Toelichting

verruwprachtig = prachtig van kleur


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster