D E  Z O N N E  Z I T...

De zonne zit
zoo snel en blinkt,
en bloeit alin
     het westen,
dat wolkenloos
heur stralen drinkt,
in Lentemaand,
     den lesten.

t Wil zomer zijn,
van nu voort aan:
vroeg morgen zal
     ik meugen
- t wil zomer zijn! -
vermeien gaan
mij, morgen, en
     verheugen!


Guido Gezelle
(31/3/1890)


Toelichting

snel = opgewekt
den lesten = de laatste dag van maart
van nu voort aan = van nu af aan
meugen = mogen


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster