JAM SOL RECEDIT

Heel t westen zit gekibbelkappeld,
gewaggelwolkt, al hil en dal;
t zit blauw en groen en geluw g'appeld;
te morgen nog volstormde t al,
en stille is t nu! De zonne, aan t zinken,
doet hier en daar een splete blinken,
en kijkt erdeure, nu en dan.
Heel t westen bleust en blinkt ervan...!
Zoo heerlijk is t, als of er zoude
een reuzenpenning, rood van goude,
den reuzenspaarpot vallen in
der slapengaande zeevorstin.


Guido Gezelle
(15/5/1897)


Toelichting

Jam sol recedit: reeds verdwijnt de zon in het westen (uit een liturgische hymne)
gekibbelkappeld: vol schapewolkjes
gewaggelwolkt, al hil en dal: vol losse wolken, een en al heuvel en dal
geluw g'appeld: geel gevlekt, in de vorm van appels
te morgen nog volstormde t al: vanmorgen stormde het nog erg
bleust: bloost
den reuzenspaarpot vallen in: vallen in den reuzenspaarpot
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster