K R I J G S B A N I E R

Het leven is een' krijgsbanier,
     door goede en kwade dagen,
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
     kloekmoedig voorwaards dragen.

Men tuimelt wel, en wonden krijgt
     men dikwijls, dichte en diepe...
t en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,
     of hem de dood beliepe!

Het leven is... geen vrede alhier,
     geen wapenstilstand vragen:
het leven is de Kruisbanier
     tot in Gods handen dragen!


Guido Gezelle
(1892)


Toelichting

wijgt = strijdt
of hem de dood beliepe = zelfs al zou de dood hem treffen


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster