'T KRUISKE

t Eerste dat mij moeder vragen
leerde, in lang verleden dagen,
als ik hakkelde, ongeriefd
nog van woorden
, t was, te gader
bei mijn' handtjes doende: "Vader,
geeft me 'en kruisken, als t u belieft!"

k Heb een kruiske dan gekregen,
menig keer, en wierd geslegen
op mijn' kake, zacht en zoet...
Ach, ge zijt mij, bei te gader,
afgestorven, moeder, vader,
t geen mij nu nog leedschap doet!

Maar, dat kruiske, t is geschreven
diep mij in den kop gebleven,
teeken van mijn erfgebied:
die den schedel mij aan scherven
sloege, en hiete t kruisken derven,
nog en hadd' hij t kruisken niet!


Guido Gezelle
(23/2/1896)


Toelichting

ongeriefd van woorden : niet voorzien van woorden
bei: beide
geslegen: geslagen
leedschap: leed
teeken van mijn erfgebied: bewijs van mijn erfelijk geestelijk bezit
hiete: die zou gebieden te
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster