M I E T J E        

t Meiske, met zijn' teele melk,
      op zijn bloote voetjes,
lang, gelijk nen teruwstelk,
      zoetjes, zoetjes, zoetjes
terdt het voort, en anders niet
als zijn teele melk en ziet t.

t Meisken hoorde: "Goeden dag!"
      Zeggen, zoetjes, zoetjes:
"Mietje!" t Meisken ommezag...
      Op zijn bloote voetjes
viel de melk en, vol verdriet,
wie dat t was en wist het niet.

Meiske, meiske, meiske snel,
      op uw bloote voetjes,
melk aan t dragen, wacht u wel:
      zoetjes, zoetjes, zoetjes,
mijdt u, meiske, en, hoort gij iet,
voor u, maar niet omme en ziet!

20/5/1897


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster