Q U I S   N O S   S E P A R A B I T ?

Bemint men iemand, recht en wel,
zoo zal men hem, voor metgezel,
     begeren en betrachten.
Bemint gij God, waarom en gaat,
daar God zo lange u wachtend staat,
     gij God, o mensch, niet wachten?

Waar vinde ik Hem. o... "Vinde ik Hem!"
zegt liever: "Waar ontvinde ik Hem?"
     Waar zal ik Hem ontvaren?
Hij roert in mij! Hij waagt in mij!
Hij nacht in mij! Hij daagt in mij!
     Wie zalder ons ontgâren?

o Wondernisse! o Wonderheid,
en zondebaarste zonderheid,
     dat; overal gesmeten,
bij t karrevoer, getuigenis
van God en van Gods goedheid is,
     en wij... t zoo weinig weten!

18/5/1897


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster