* 149             

Solitudo

Geen mensch mij aan en schouwt, en ik
aanschouwe, alommentomme,
     u, hooge hemelblomme,
u, water, wolken, gers en groen;
u, koe en kalf; u, hond en hoen;
     u, peerden, peerden, peerden...
U, Schepselen, een en al, verblijd,
aanschouwe ik, die God lovend zijt,
     en dankend, op der eerden!

1895?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster