* 152        

     Armoede lief,
     hemelsch gerief
geeft gij aan dezen,
armoe geprezen,
die om u laten
rijkdom en staten,
     wereldsch gerief,
     armoede lief!

16/101896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster