* 157             

Quid est Veritas!

De waarheid is,
t zij jong of oud,
ondelfbaar, en
ondelgbaar, goud.

Ondelfbaar niet?
Ondelgbaar toch,
en, al verdelgd,
ondelgbaar nog!

1897?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster