* 159             

Si scires!

     Wat weet gij, wijze mensch,
geleerde hemelmeter,
     die God onwetend zijt,
zoo waant gij, meer en beter
     als hij die niet en weet;
die, vol ootmoedigheid,
     en vaste op God gesteund,
het weten Gods verbeidt?

1893?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster