* 162             

Die aarde, hemel, zee en locht
doormiddaagt; die nooit bange en zijt,
       noch schade n lijdt
van iemand die u tegenstrijdt;
       uw' stralen bloot,
       o zonne groot,
waar is hij die ze doogen mocht,
o aldoordaverend Godsgewrocht!

14/9/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster