* 171           

De Leye leidt mijne oogen, lijze
     en langzaam loopend, henen,
tot waar zij, tenden uit, en ten-
     den al dat zichtbaar is,
in t grauwe van den neveldamp
     verdoken en verdwenen,
mij meêleedt, tot in t verste van
     heur' diepe duisternis.

12/10/1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster