* 176           

U zelven kent: n zijt ge u niet
     bekend, hoe durft gij, blenden,
met handen, voeten tonge of taal,
     beginnen iets, of enden?

Ge n weet niet hoe, noch waar, gij zijt,
     noch wie; ge moet het gissen;
en, wat gij doet of niet en doet,
     uw daaglijksch brood is... missen.

21/10/1895


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster