* 178           

Mater!

Den ganschen dag en doet
     gij niet als immer weenen:
     o moeder, viel op u
     zoo erg een ongeval,
     dat niemand daar en is
- nog murwer zijn de steenen! -
     die met u lijden en
     uw' tranen troosten zal?

1896?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster