* 181           

Bing-bang-bong!

Waar wierd die wondere konst gevonden
der diepgekeelde kopermonden,
     die, wagende, alledage, gaan
     den ouden gang; die, luide en lang,
     die op en neêr, die weg en weêr,
     alhier, aldaar, gedrien te gaâr,
     op tijd en tel, hun tongen slaan?

1896?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster