* 184           

Jam sol recedit

Heel t westen zit gekibbelkappeld,
     gewaggelwolkt, al hil en dal;
t zit blauw en groen en geluw g'appeld;
     te morgen nog volstormde t al,
en stille is t nu! De zonne, aan t zinken,
doet hier en daar een splete blinken,
     en kijkt erdeure, nu en dan.
     Heel t westen bleust en blinkt ervan...!
Zoo heerlijk is t, als of er zoude
een reuzenpenning, rood van goude,
     den reuzenspaarpot vallen in
     der slapengaande zeevorstin.

15/5/1897


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster