* 193           

Kolen

In t ingewand der aarden, zwart en zwaar
geboren, diepe en duistere kolenwaar,
hoe dankbaar durve ik u,
bij t vier gebakerd, heeten
een goddelijk geschenk,
dat te evenaren niet
den koninklijken goude en is,
daar menig menschenkind
ik, al zijn levensdagen, zie
om zweeten.

1897?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster