* 195           

Maria

     o Maria, lofweerde maagd,
geen een' zoo schoone, daar dag op daagt,
          en wierd er ooit geboren:
     ende, n waart gij, eene, geboren ooit,
zoo lagen alomme, wij al verstrooid,
          ellendigen, en verloren.

1896


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster