* 197           

De zonne boort een gat
in t morzig wolkenduister,
en plotseling herleeft,
vol paradijzenluister,
weêr, om en over al,
de schoone lentemaand!

1894?


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster